Kangasalla.fi -sopimusehdot

Kangasalla.fi-palvelun (myöhemmin palvelu) omistaja ja palveluntarjoaja on Kangasalan Sanomat Oy, y-tunnus 0147848-7 (myöhemmin KS). Palvelu koostuu pääosin kaupallisesta sisällöstä, joka perustuu paikallisten yritysten, yhdistysten, yhteisöjen, kaupungin, muun yhteistyökumppanin (myöhemmin asiakas) tai KS:n etuun.

Kangasalle rekisteröityjen yritysten tietojen näkyminen palvelussa perustuu 17.4.2018 tehtyyn kaupparekisteripoimintaan siltä osin, kun nämä eivät itse ole ilmoittautuneet palveluun tai erikseen ostaneet näkyvyyttä. KS ei vastaa rekisterin virheistä ja rekisteristä palveluun tulleista virheellisistä tiedoista, tai niiden aiheuttamista vahingoista. Asiakas voi pyytää KS:lta tietojen korjausta tai poistamista, joka tehdään pikimmiten. Asiakassopimussuhteessa olevat yritykset voivat tehdä korjauksia ja poistoja myös itse.

Rekisteritietoja käytetään ja käsitellään erillisen rekisteriselosteen mukaisesti.

Kangasalle rekisteröidyt yritykset ja yhdistykset voivat hankkia palvelusta maksullista näkyvyyttä toiminnalleen ja saada näin tunnukset oman sisällön tuottamiseksi. Maksamalla sopimuksen mukaisen maksun asiakas saa tunnukset, joilla on tietyt oikeudet sisällöntuotantoon ja muokkaamiseen. Näitä ovat sopimuksesta riippuen mm. yrityshakemistotietojen tai yrityssivun tietojen muokkaaminen.

Asiakas vastaa omalla tunnuksellaan lisätystä sisällöstä palvelussa. KS voi poistaa tai muokata sisältöä ilman sen tuottajan lupaa, jos sisältö loukkaa hyvää markkinointitapaa, yksityisyyden suojaa tai kunniaa, tai on selvästi hyvän maun vastaista.

Sopimukset ovat luonteestaan riippuen määräaikaisia ja kertalaskutettavia (esimerkiksi tapahtumasivu tai sisältömarkkinointijuttu) tai automaattisesti jatkuvia (esimerkiksi yrityssivu ja verkkosivu). Yrityssivun ja verkkokaupan laskutuskausi on lähtökohtaisesti yksi vuosi, ja irtisanomisaika yksi (1) kuukausi. Laskutus on mahdollista jakaa useampaan erään eri sopimuksella. Palvelun mahdollisesti sulkeutuessa maksetut palvelumaksut hyvitetään asiakkaalle.

Sisältöjen tekijänoikeus säilyy sen tuottajalla, asiakkaalla tai KS:lla. KS voi käyttää palvelun sisältöjä referensseinä esimerkiksi palvelun markkinoinnissa. Asiakkaan tuottamia sisältöjä ei kopioida tai luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa.

KS vastaa palvelun teknisestä ylläpidosta, tietoturvasta ja varmuuskopioinnista, ja sitoutuu korjaamaan esiin tulevat tekniset ongelmat ilman tarpeetonta viivytystä. KS ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmansien osapuolien toiminnasta kuten esimerkiksi kolmansien osapuolten verkoissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä. KS:lla on oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista asennus-, korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi, palveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi tai jos laki tai viranomaismääräys tätä edellyttää. KS pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

KS sitoutuu ilmoittamaan oleellisista palvelun käyttöön liittyvistä muutoksista asiakkaalle viimeistään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Erimielisyydet KS:n ja asiakkaan välillä pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta jos ratkaisua ei synny, Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot:

Kangasalla.fi | Kangasalan Sanomat, Artturintie 2, 36220 Kangasala
p. 040 720 8917
Asiakaspalvelu on avoinna ma–to kello 10–16.

KANGASALLA.FI -SOPIMUSEHDOT 4.2.2019 
Päivitetty 13.2.2020: palveluntarjoajan nimi